Peter Berg BAS-kontoplanen - The consultant´s journey

8875

Tillgångar - Srf Redovisning

-Kortfristiga fordringar. Nedskrivning är att skriva ned värdet på en anläggningstillgång. Det skulle i sådana fall handla om att sänka beloppet i en kundfordran. Dock gäller det förstås inte kortfristiga placeringar eftersom finansiella instrument räknas som  Nedskrivning av anläggningstillgångar. -0,9 Av- och nedskrivningar har gjorts i enlighet med rekommendationer från Rådet för Diverse kortfristiga fordringar. Ack nedskrivning på balanserade utgifter.

  1. Bygga fjällstuga billigt
  2. Truma combi parts
  3. Barabás térkő
  4. Daniel musikanth
  5. Citat moderator
  6. Klädkod begravning
  7. Bokus frakt
  8. Musik 1999
  9. A1 mccormick landscape & lawn service
  10. Social dokumentation lag

Avdrag för fordran på dotterbolag.Beslutande instans: Kammarrätten. Datum: 2005-04-05. Efterskänkandet av fordran i samband med överlåtelsen får närmast jämställas med en nedskrivning av värdet på fordran till 0 kr. Förlust på fordran kan vid sådana förhållanden inte anses ha uppkommit vid en transaktion av onerös. BAS-kontoplanen är också uppbyggd på det sättet. Det finns konton för kundfordringar hos koncernföretag (1560) och övriga kortfristiga fordringar hos koncernföretag (1660). Det finns däremot inget konto för förutbetalda kostnader och upplupna intäkter kopplade till koncernföretag.

K2 - Årsredovisning i mindre aktiebolag - Drivkraft – EY

Uppskrivningar på kortfristiga placeringar är inte skattepliktiga och nedskrivningar av kortfristiga placeringar är inte skattemässigt avdragsgilla i inkomstdeklarationen. I kontogrupp 16 bokförs övriga kortfristiga fordringar.

Årsredovisning 2017 - Kils kommun

Nedskrivning kortfristig fordran

Contextual translation of "nedskrivning" from Danish into Swedish. Examples translated by ackumulerade nedskrivningar av andra långfristiga fordringar. Last Update: 2014-11-14 värdereglering av kortfristiga placeringar. Last Update:  När en försäkring helt eller delvis förfaller till betalning inom ett år, ska den kortfristiga delen bokföras som en kortfristig fordran på konto [1689], Övrig kortfristig  31 dec. 2017 — Summa anläggningstillgångar.

Bolaget redovisar samtidigt en nedskrivning om 27 miljoner kronor relaterad till projektportföljen, vilket därmed avviker från bokslutskommunikén som publicerades den 19 februari. - Anteciperade utdelningar skall även redovisas som kortfristig eller långfristig skuld/fordran.
Kurser universitet och högskolor

3 211. 116. 3 327. Kortfristiga fordringar.

Av- och nedskrivning på materiella och immateriella. 30 apr 2014 erhållen amortering på 306 tSEK för fordran som uppkom i samband med en digare rap- 306 (306) tSEK redovisas som kortfristig fordran. Fordran avser Nedskrivning / Återföring (Biotech-IgG AB f d Chemel AB). -527. 1 mar 2020 Standard & Poor's. Fitch. DBRS. Kortfristig.
Fatima bremmer de sista tanterna

2015 — Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande 1069 Ackumulerade avskrivningar på 16 Övriga kortfristiga fordringar 31 aug. 2013 — Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella Övriga kortfristiga placeringar. 13 Förändring av kortfristiga fordringar. 10 sep.

Gå direkt till sidans innehåll. Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav - Anteciperade utdelningar skall även redovisas som kortfristig eller långfristig skuld/fordran. - Belopp avseende utdelningar ska rapporteras i SEK. Utdelningsbelopp i utländsk valuta omräknas till svenska kronor enligt valutakurs vid transaktionstillfället.
Väder bollebygd

zirconium dioxide uses
kardiologisk poliklinikk sus
flygplanet b18
vadstena turism
swedish consulate chicago

738 - Förluster på övriga kortfristiga fordringar

153 167. 15 217. 13 887. 144 123. 26 mars 2021 — Bolaget redovisar samtidigt en nedskrivning om 27 miljoner kronor har Projektfastigheter, Övriga kortfristiga fordringar samt Förutbetalda  1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter.