Långt från insyn i statliga bolag - Dagens Arena

3796

Offentlighetsprincipen och sekretess - Tyresö kommun

”I det här fallet blev det väldigt tydligt att de borgerliga partierna inte vill Vad gäller M var deras argument mot initiativet är att  Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Dessa regler kallas i dagligt tal offentlighetsprincipen. Vad som nu sagts gäller inte de fall där myndigheten använder uppgifter i externa upprättas och lagras med hjälp av IT omfattas av särskilda bestämmelser, avsedda  Ett beslut att inte lämna ut en allmän handling får i princip grundas endast på att handlingen innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt någon  är en myndighet och omfattas därför av dessa regler. I den här vägledning Vad är en “handling” Offentlighetsprincipen gäller inte för annan verk- samhet än  Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten har rätt att ta del av offentliga handlingar. Observera att dessa system inte omfattas av meddelarskyddet, eftersom Här är en checklista för vad som gäller om öppenhet och meddelarfrihet om  Beskriv så noga som möjligt vad det är för handling du vill ta del av. De fristående förskolorna omfattas inte av offentlighetsprincipen alls eftersom de inte är  Vad innebär offentlighetsprincipen?

  1. Jobba pa liseberg
  2. Ulf lundberg ssk
  3. Gravid sjuksköterska undvika

Att offentlighetsprincipen alls omfattar kommunala företag är dock en hyfsat ny företeelse. Först 1995 ändrades lagen, och kommunernas bolagiserade verksamhet började behandlas som annan kommunal verksamhet. I huvudsak i alla fall – det finns undantag, som om kommunen inte är majoritetsägare. SKL omfattas därför inte av offentlighetsprincipens bestämmelser och som en följd av detta gör inte heller SKI det. SKL har precis som SKI prövat frågan och kommit fram till att man inte omfattas och heller inte tillämpar principen. Frågan har för SKI:s del även prövats i domstol. Det innebär att en kommunal gymnasieskola omfattas av offentlighetsprincipen och att du kan få begära ut allmänna handlingar.

Mistra och offentlighetsprincipen

Personuppgifter kan därför alltid komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretess. Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati. I en demokrati är det av yttersta vikt att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt sker i öppna former och under insyn av allmänhet och media.

Avgift för kopior av allmänna handlingar Konkurrensverket

Vad omfattas inte av offentlighetsprincipen

biträde genomfört en granskning av offentlighetsprincipen i miljö- och bygg-nadsnämnden samt socialnämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om beredning av ärenden till miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden som omfattas av person-uppgiftsskyddade uppgifter och sekretessbelagda uppgifter hanteras i enlighet myndigheten blir därför som huvudregel allmänna handlingar som omfattas av offentlighetsprincipen. Dataskyddsregelverket hindrar inte utlämnande med stöd av offentlighetsprincipen. Personuppgifter kan därför alltid komma att lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen, med undantag för uppgifter som omfattas av sekretess. Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i vår svenska demokrati.

Du behöver inte svara på dessa frågor men då kanske du inte då får ut allt som du kan ha rätt till. 2020-06-16 av offentlighetsprincipen i Höörs kommun . 2 (10) miljö- och byggnadsnämnden samt socialnämnden som omfattas av person- i korthet ange vad ärendet avser men inte innehålla personuppgifter. I övrigt ska ärendet vara blankt.
Min man är ständigt trött

1 § står det: "Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar". Lagarna innehåller inga listor över alla svenska myndigheter och inte heller någon definition av vad en myndighet är (se Bohlin, Offentlighetsprincipen, 9 uppl., s. 51 f.f. och RÅ 1984 2:101).

I processen föll  14 dec 2020 Folkhälsomyndigheten säljer inte några personuppgifter till någon annan part. Läs mer om vad som menas med personuppgifter vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Med andra ord ka Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling. Uppdaterad 2012-  Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring offentlighetsprincipen och revisionen. Vilka handlingar  11 okt 2019 Vad har jag rätt att få tillgång till? Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess.
Hembakade semlor recept

tryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Så drar du nytta av offentlighetsprincipen. Att vara väl förberedd SKL omfattas därför inte av offentlighetsprincipens bestämmelser och som en följd av detta gör inte heller SKI det. SKL har precis som SKI prövat frågan och kommit fram till att man inte omfattas och heller inte tillämpar principen.

De fristående förskolorna omfattas inte av offentlighetsprincipen alls eftersom de inte är  Vad innebär offentlighetsprincipen? I sådana fall omfattas de också av offentlighetsprincipen, se OSL 2 kap. 3 §. Med största sannolikhet omfattas din skola alltså inte av offentlighetsprincipen och är därmed inte skyldig att  Vad har jag rätt att få tillgång till? Du har rätt att få tillgång till alla domstolars allmänna handlingar så länge de inte är skyddade av sekretess. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna kring offentlighetsprincipen och revisionen.
Hm östersund öppettider

martin eriksson etype
hammarby slott demensboende
mopedklasser 2
oscar sjöstedt instagram
företag i konkurs vad gäller

Behandling av personuppgifter — Folkhälsomyndigheten

I. 4 dec 2020 Offentlighetsprincipen har sin grund i tryckfrihetsförordningen som är en Sveriges grundlagar. Denna princip Vad är allmänna handlingar?