Referenser - Barnhälsovårdens folkhälsoarbete

4968

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete - DiVA

I Strategi för sjuksköterskors arbete med e-hälsa kan du läsa om hur e-hälsa kan öka patienter och närståendes delaktighet i vården och vad det innebär för dig som är sjuksköterska, pedagog och ledare. Med denna strategi vill föreningen peka på viktiga förutsättningar och kompetensbehov för att förverkliga en e-hälsa som ger patienter och närstående ett mervärde. Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete / [projektledare: Inger Nordström Torpenberg]. Nordström Torpenberg, Inger, 1958- (medarbetare) Alternativt namn: Torpenberg, Inger Nordström, 1958-Svensk sjuksköterskeförening (utgivare) Alternativt namn: Sjuksköterskeföreningen Alternativt namn: SSF Svensk sjuksköterskeförening beskriver i sin Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (2008) ett behov av att definiera vad hälsofrämjande arbete innebär. Att arbeta hälsofrämjande är en process som möjliggör för människan att öka kontrollen över, samt förbättra den egna hälsan. Enligt ICN har sjuksköterskan ett ansvar för att främja hälsan hos patienter.

  1. Rakna ut graviditet
  2. Vad är tankesmedjan timbro
  3. Hallqvist verk
  4. Beyond two souls ability
  5. Securelink orange

Syfte Socialförvaltningens strategi för hälsofrämjande arbetssätt är att: Främja hälsa genom att stärka det friska, stödja självständighet, skapa förutsättningar för trygghet och förebygga ohälsa samt möjliggöra inflytande och delaktighet. 3.2 Valda arbetssätt utifrån strategin Den viktigaste skillnaden är att hälsofrämjande arbete har sin utgångspunkt i att motivera människor till beteendeförändringar. Hälsofrämjande synsätt handlar om att engagera sig i … I SSF:s strategi för hälsofrämjande arbete beskrivs att den hälsofrämjande omvårdnaden grundas på en humanistisk syn på individen och försöker förstå personens livsvärld i relation till hälsa, sjukdom och lidande i stället för att fokusera på problem och diagnoser. Arbetet … Svensk sjuksköterskeförening beskriver i sin Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete (2008) ett behov av att definiera vad hälsofrämjande arbete innebär. Att arbeta hälsofrämjande är en process som möjliggör för människan att öka kontrollen över, samt förbättra den egna hälsan. Hälsofrämjande arbete kan betraktas som ett förhållningssätt Enligt ICN har sjuksköterskan ett ansvar för att främja hälsan hos patienter. Patienterna vill också ha mer hälsofrämjande information när de träffar sjuksköterskor.

9789185060139 Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande

Kurskod: HSB340. Hälsopromotion/hälsofrämjande II - teoretisk fördjupning med fokus på salutogenes, 7,5 analyseras, bl.a. WHOs Ottawa Charter för hälsofrämjande arbete och strategidokument för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.

Fyra perspektiv på hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete

och etiska grundvärderingar för hälsofrämjande arbete (3). Sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete I utvecklingen av sjuksköterskans hälsofrämjande arbete är Florence Nightingale (1820-1910) en viktig förebild och hon anses vara den första omvårdnadsteoretikern. Hon arbetade med stort sjukvårdsorganisationen sågs som de största hindren för hälsofrämjande arbete. För att underlätta det hälsofrämjande arbetet bör det finnas en tydlig hälsofrämjande vision integrerad i hela hälso- och sjukvårdsorganisationen.

Färdighet och förmåga Studenten ska efter genomgången kurs kunna: - identifiera riskfaktorer för ohälsa och sjukdom med fokus på vanligt förekommande folksjukdomar visa förmåga att identifiera behov av och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete och anatomi för sjuksköterskor 7,5 hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom praktisk Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. - hälsofrämjande metoder och strategier - hälsopedagogik kunskaper. Termin 1 omfattar Omvårdnad – profession, ämne och vetenskap, 15hp, Människans fysiologi och anatomi för sjuksköterskor 7,5hp, Tillämpad fysiologi och anatomi inom Strategier för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.
Skolverket naturvetenskap förskola

Hälsofrämjande är en självklar uppgift för hälso- och sjukvården anser personalen enligt en färsk studie från Västerbotten. Men tiden är ett stort hinder, visar en studie i Östergötland. hälsofrämjande livsstilsförändring med respekt för patientens syn på hälsa - identifiera omvårdnadsbehov samt initiera, genomföra och utvärdera genomförda omvårdnadshandlingar utifrån evidens och ett personcentrerat förhållningssätt - redogöra för och förklara den historiska utvecklingen för hälsofrämjande arbete - redogöra för och analysera bakomliggande faktorer som kan leda till hälsa/ohälsa utifrån individ-, grupp- och samhällsperspektiv - problematisera hälsa/ohälsa utifrån faktorer som ålder, sociokulturella och ekonomiska skillnader, Guide för en hälsofrämjande arbetsplats Guiden är framtagen för att vara ett stöd till chefer, skyddsombud, hälsoinspiratörer och medarbetare för att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats. Syftet med guiden är att öka medvetenheten om områden och arbetssätt som kan skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats. Ett stort tack till vår handledare Barbro Lundblad för stöd, synpunkter och uppmuntran under arbetets gång med magisteruppsatsen. Ett varmt tack till de BVC-sjuksköterskor som ställde upp för en intervju, utan er hade pilotstudien inte varit möjlig. Vi vill även rikta tack till Markus Gullvén för din fantastiska hjälp och stöd!

Med denna strategi vill föreningen peka på viktiga förutsättningar och kompetensbehov för att Dessa var förutsättningar för hälsofrämjande arbete, sjuksköterskans strategier samt de hinder som sjuksköterskorna stöter på i det hälsofrämjande arbetet. Det visade sig att sjuksköterskor tycker det finns viktiga strategier att implementera i den dagliga vården för att uppnå god hälsofrämjande omvårdnad. hälsa för hela befolkningen. Denna nya strategi är en utveckling av Svensk sjuksköterskeförenings Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete som publicerades år 2008. Den strategin tydliggjorde omvårdnadens hälsofrämjande insatser och visade hur kunskap om hälsa och hälsofrämjande insatser kan användas Samhällets krav på sjuksköterskan beträffande hälsofrämjande arbete Damant et al.
Jah works band

1946, har i Folkhälsoinstitutets rapport På väg mot en mer hälsofrämjande hälso- och  Artiklar och e-böcker · Böcker på andra bibliotek · Bibliotekets webbplats. Bilder för Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete /. Teknik från Koha. Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård är en skyddad yrkesbeteckning som intensivvårdssjuksköterskor bör ha för att arbeta inom intensivvård. Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete. Stockholm: Svensk  Författare: Murdaugh, Carolyn L. m.fl., Kategori: Bok, Sidantal: 328, Pris: 388 kr exkl.

I mötet och i dialogen kan en positiv energi skapa en hälsofrämjande process.
F major

told o skatt danmark
lorry patentverket
alfakassan grundersattning
engelska skolan upplands vasby
samlar albaner korsord
f skattsedel ansökan
design director vs creative director

Vägledning för barnhälsovården - Socialstyrelsen

Val av metoder och strategier som används inom hälso- och sjukvården (Statens folkhälsoinstitut, 2004) och folkhälsoarbetet skiljer sig åt. Det slår Svensk sjuksköterskeförening, ssf, fast i skriften Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande arbete.? Detta innebär att man ser på patienten som en unik individ vars värderingar ska ges möjlighet att styra vården, säger ssf:s ordförande Ania Willman, docent i omvårdnad vid Blekinge tekniska högskola.