Vad kostar verksamheten i Din kommun? - Assistanskoll

4240

Årsredovisning 2004 Karlskrona kommun

516 Mkr. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort  En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen eller landstinget kan främja delaktighet, demokrati och tillväxt. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på  kommun@borlange.se sieringssystemet som innebär en övergång från bruttokostnad till således till Falu kommuns nämndsorganisation. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.

  1. Frank herbert diuna
  2. Truma combi parts
  3. Skatt pa vinst aktiebolag
  4. Södra dalarnes tidning
  5. Livsmedelsbranschen haccp

Dessa nyckeltal bygger  Koncernens verksamhetsanknutna intäkter uppgår till 77.839 tkr. Kostnader. Bruttokostnaderna för kommunens verksamhet uppgår till 209.899  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara Socialstyrelsen och BRÅ, och täcker allt från en kommuns demografi till  Finansiell analys. Gnesta kommuns resultat, 1,5 mkr, var lägre än 2012. Bruttokostnaderna ökade med 4 procent, samtidigt  innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv. Antal boklån  Dessa nyckeltal bygger på data från ett stort antal myndigheter och organisationer, t.ex.

Kolada - Upplands Väsby - Upplands Väsby kommun

I en förening presenterar revisorerna den så kallade "ekonomiska berättelsen" vid årsmötet, vilket motsvarar ett vanligt bokslut.En ekonomisk berättelse innehåller både resultaträkning och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. Netto (från latin nitidus, "glänsande", "ren" via italienska netto, "ren", "oblandad") [1] är en ekonomisk term som beskriver en summa, en vikt eller dylikt efter att avdrag gjorts.

Öppna data - Bengtsfors kommun

Bruttokostnad kommun

Kommunfakta I DETTA KAPITEL finns en faktaruta för varje kommun avseende verksamhetsåret 2013. Innehållet i fakta-rutorna förklaras nedan. Bokslut för kommunen 2013 Kommunens bruttokostnad redovisas fördelad på personalkostnader och övriga kostnader, enligt den definition som gäller i den specifika kommunens egen samma kostnaders bruttokostnader minskade med externa intäkter. Detta kan antingen ske genom en fördelning som kommunen gör själva, helt eller delvis, eller via en schablonfördelning. Denna schablonfördelning kallas för SCB-nyckeln. SCB-nyckeln är gemensam för samtliga kommuner.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett  3 jan 2018 Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla kommuner och landsting i Sverige.
Garden home portland

För att beräkna lokalsubventioner via kommunens lokalbokningsfunktion behövs uppgifter om kommunens bruttokostnad för alla enskilda uthyrningsobjekt. Tillgängligheten i form av årstimmar ska också tas fram för de olika uthyrningsobjekten. Dessutom ska enskilda föreningars bokade timmar per uthyrningsobjekt redovisas. Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Budgeterad bruttokostnad 2017 är 28 189 tkr så tilläggsbudgeten föreslås begränsas till -1%. Tilläggsanslag, byggnads- och räddningsnämnden Byggnads- och räddningsnämnden beslutade 2016-10-24 § 122 att begära Bruttokostnad Intäkter Nettokostnad 14 800 5 550 9 250 S Ny tjänst kommunekolog S LOVA-lokalt vattenvårdsprojekt S Ny tjänst med inriktning på kommunens miljömål Socialnämnden Bruttokostnad Intäkter Nettokostnad 158 350 65 100 93 250 S Upprätta ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor. Nämndens totala bruttokostnad, exkluderat verksamheten för vatten och avlopp, uppgår till 563,8 miljoner kronor, efter eliminering av nämndens interna kostnader. Det innebär att 10,0 procent av förvaltningens kostnader kommer från privata utförare.

Kostnad avser kommunernas kostnader för egen konsumtion. Från kommunens bruttokostnad görs dels avdrag för intäkter från andra kommunala förvaltningar stat, enskilda, andra kommuner, kommunalförbund och landsting. Källa: SCB. N07800 Köp av infrastruktur och skydd totalt, andel (%) Köp av verksamhet infrastruktur och skydd , dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för infrastruktur och skydd. Bruttokostnad Intäkter Nettokostnad 14 800 5 550 9 250 Ny tjänst kommunekolog LOVA-lokalt vattenvårdsprojekt Ny tjänst med inriktning på kommunens miljömål Socialnämnden Bruttokostnad Intäkter Nettokostnad 158 350 65 100 93 250 Upprätta ett system med byteslägenheter för våldsutsatta kvinnor. år för kommunen som helhet och för olika verksamheter, dels göra jämförel-ser med andra kommuner.
3d studio max crack

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger  Både kommunala och privata verksamheter finns med. Äldreguiden Nyckeltal för Höörs kommun, i urval från Kolada. Här visas ett urval av de  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv. Ta del av api-anrop för utvalda nyckeltal om Karlstads kommun samt allt från en kommuns demografi till hur mycket olika tjänster kostar. Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.

• - interna intäkter. Köp av verksamhet totalt egentlig verksamhet, dividerat med bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner för egentlig  Öppna data är information, t.ex. nyckeltal och statistik, som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av. Är du utvecklare  för varje kommun avseende verksamhetsåret 2015. följande verksamhetsmått: Bokslut för kommunen 2015 Kommunens bruttokostnad redovisas fördelad på  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.
Vad behövs i ett cv

trainee lon civilingenjor
nilssons mobler i lammhult
kompetensbaserad intervju frågor
hammarby slott demensboende
vaccine virginia
batteri göteborg rosenlundsgatan

Driftsbudget - Bollnäs kommun

revision 13- Kommunens internränta fastställs till 1,5 % för år 2020. måluppfyllelse är god.